Quảng Ninh duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị gần 2.780 ha

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm đô thị hiện hữu (ký hiệu A1) thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Ảnh minh họa.

Theo đó, khu vực lập quy hoạch nằm trong khu vực trung tâm Móng Cái mở rộng, thuộc các phường: Hòa Lạc, Trần Phú, Ka Long, Hải Yên, Ninh Dương, Hải Hòa và xã Hải Xuân. Diện tích lập quy hoạch khoảng 2.769 ha.

Mục tiêu nhiệm vụ là cụ thể hóa quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đã được phê duyệt; đề xuất các giải pháp quy hoạch phục vụ cho nhu cầu đầu tư, bảo đảm phù hợp với chiến lược và cấu trúc chung của toàn đô thị, bảo đảm khớp nối không gian và hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực lập quy hoạch và vùng lân cận…

Nguồn: baodauthau