Quảng Ninh: Đề xuất bổ sung cụm công nghiệp Vân Đồn hơn 53 ha vào quy hoạch

Cụm công nghiệp Vân Đồn có quy mô diện tích khoảng 53,72 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, được xây dựng tại thôn Tràng Hương, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

UBND huyện Vân Đồn vừa ra báo cáo bổ sung Cụm công nghiệp Vân Đồn tại thôn Tràng Hương, xã Đoàn Kết vào quy hoạch.

Quy mô diện tích cụm công nghiệp khoảng 53,72 ha với ba khu. Trong đó, khu 1 có diện tích khoảng 35,53 ha được giới hạn bởi các điểm khép góc X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X1; khu 2 khoảng 6,93 ha, giới hạn bởi các điểm khép góc Y1, Y2,…, Y12, Y1; khu 3 khoảng 11,32 ha, giới hạn bởi các điểm khép góc Z1, Z2,…, Z6,Z1.

Ranh giới phía tây bắc cụm công nghiệp giáp đất mặt nước và đất rừng; phía tây nam giáp khu vực quy hoạch bến cảng; phía nam giáp đất quốc phòng; phía đông bắc giáp đất quốc phòng và đất quy hoạch khu công nghiệp.

Hiện tại, khu đất để xây dựng cụm công nghiệp đã có tuyến đường giao thông đối ngoại kết nối với đường tỉnh 334.

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Đồn khu vực thôn Tràng Hương, xã Đoàn Kết được quy hoạch phát triển công nghiệp, có quy hoạch một tuyến đường từ cụm công nghiệp kết nối với tuyến đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và cảng hàng không Vân Đồn.

Đối với giao thông thủy, vị trí cụm công nghiệp nằm tiếp giáp với biển, theo phương án quy hoạch có quy hoạch khu vực bến để phục vụ phát triển cho cụm công nghiệp.

Ngành nghề hoạt động chính gồm sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến nông – lâm – thủy sản, lắp ráp cơ khí, sửa chữa thiết bị,…

Tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Vân Đồn từ năm 2021 đến 2024.

Tổng mức vốn đầu tư dự án khoảng 500 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư xây dựng được lấy từ vốn doanh nghiệp (việc lựa chọn doanh nghiệp làm nhà đầu tư sẽ được triển khai lựa chọn theo quy định).

Việc bổ sung cụm công nghiệp vào quy hoạch là cần thiết nhằm phục vụ, phát triển Khu kinh tế Vân Đồn; thành lập nên cụm công nghiệp đầu tiên phục vụ phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Vân Đồn.

UBND huyện Vân Đồn đề xuất kiến nghị thực hiện di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Nguồn: vietnammoi