Hợp long nhịp vòm cuối cùng của cầu Cửa Lục 1

Trong không khí thi đua sôi nổi của đợt cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 3 công trình động lực của tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cùng liên danh các đơn vị nhà thầu vừa hoàn thành hợp long nhịp vòm cuối cùng của cầu Cửa Lục 1.

Qua đó, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các hạng mục trên cầu, phấn đấu hoàn thành công trình vào cuối tháng 12, đúng theo chỉ đạo của tỉnh.

Cấu kiện được cẩu lên để hợp long nhịp vòm cuối cùng của cầu Cửa Lục 1.

Cầu Cửa Lục 1 có tổng số 5 nhịp vòm, trong đó một nhịp vòm dài 90m, 2 nhịp vòm dài 60m và 2 nhịp vòm dài 40m. Nhịp vòm hợp long cuối cùng dài 40m nằm bên trái tuyến của cầu Cửa Lục 1 trên địa bàn phường Giếng Đáy, TP Hạ Long.

Sau khi nhịp vòm cuối cùng được hợp long, hạng mục cầu chính giữa sông của dự án cầu Cửa Lục 1 sẽ hoàn thành toàn bộ phần thi công cấu kiện chính để bước sang giai đoạn hoàn thiện mặt cầu.

Dự án cầu Cửa Lục 1 có tổng chiều dài trên 4,2km với tổng mức đầu tư trên 2.100 tỷ đồng, hiện khối lượng công việc đã hoàn thành trên 86%.

Các đơn vị nhà thầu đang tập trung huy động nhân lực, thiết bị triển khai thi công các hạng mục còn lại, quyết tâm hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng trong tháng 12 năm nay.

Nguồn: baoquangninh