Hội đồng Quy hoạch tỉnh: Nghe và cho ý kiến về việc lập quy hoạch tỉnh

Ngày 17/6, Hội đồng Quy hoạch tỉnh họp nghe và cho ý kiến về tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại cuộc họp, Hội đồng Quy hoạch tỉnh đã nghe đơn vị tư vấn McKinsey và Nikken Sekkei báo cáo tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh được lập trên cơ sở kế thừa, phát huy những giá trị của 7 quy hoạch tổng thể chiến lược, nhằm xác định xuất phát điểm của tỉnh khi tiến hành lập quy hoạch; đánh giá bối cảnh, hiện trạng phát triển của Quảng Ninh trong tương quan trong nước và quốc tế; thực trạng của các ngành, lĩnh vực đang đóng góp chính vào tăng trưởng của tỉnh, từ đó đề ra các trụ cột tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Quy hoạch định hướng tầm nhìn trong tương lai Quảng Ninh trở thành trung tâm sản xuất, chế biến, chế tạo công nghệ cao hàng đầu tại Việt Nam; nâng cao hơn nữa danh tiếng là một điểm đến du lịch tuyệt đẹp được quốc tế biết đến; đi đầu trong phát triển xanh tại Việt Nam. Phát triển Quảng Ninh dựa trên các trụ cột tăng trưởng: Trung tâm sản xuất công nghệ cao, ngành du lịch hấp dẫn, năng lượng sạch. Nguyên tắc phát triển: Chuyển đổi số, phát triển bền vững.

Đơn vị tư vấn McKinsey báo cáo tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh, việc lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phải thể hiện được ý chí, quyết tâm của Quảng Ninh trong phát triển thời gian tới. Đồng chí đề nghị các đơn vị tư vấn tiếp thu những ý kiến đóng góp tại cuộc làm việc, bổ sung vào quy hoạch, đảm bảo yêu cầu của Luật Quy hoạch và có giá trị thực tiễn, thực sự đóng góp cho sự phát triển, giảm khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền của tỉnh Quảng Ninh.Trong đó, cần tập trung đánh giá về thực trạng phát triển của Quảng Ninh trong việc thực hiện các quy hoạch, thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH theo từng ngành, lĩnh vực, vùng, địa phương, từ đó đề ra ý tưởng, phương án phát triển. Nghiên cứu kỹ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nghị quyết đại hội Đảng bộ các ngành, địa phương của tỉnh, đồng thời, tập trung đánh giá, phân tích về bối cảnh của Quảng Ninh trong tương quan khu vực, quốc gia, quốc tế, trên cơ sở đó đưa ra yêu cầu phát triển của tỉnh thời gian tới.

Các sở, ngành, địa phương, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn trong việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh, đặc biệt là phải chủ động trong việc đề xuất các nội dung tích hợp vào quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị.