Quảng Ninh: Hơn 385 tỷ đồng bồi thường GPMB dự án khu phức hợp đô thị nghỉ dưỡng giải trí cao cấp…

Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án khu phức hợp đô thị nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn là hơn 385 tỷ đồng. Ngày 12/8, UBND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản về việc rà soát hiện trạng khu phức